Jawny rejestr umów będzie naruszał sferę prywatności pracownika?

Od 1 lipca 2022 r. możliwe miało stać się sprawdzenie wysokości zarobków pracowników sektora finansów publicznych. Część pracowników sektora publicznego twierdziło, że może to naruszać ich sferę prywatności. Stanowisko w tej sprawie zajął Rzecznik Praw Obywatelskich. Ustanowiono jednak nowy termin wprowadzenia rejestru dla jednostek samorządu terytorialnego na 1 stycznia 2023 r.

Jawność zarobków w sektorze publicznym

29 października 2021 r. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wg. nowych przepisów jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane będą do prowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, który będzie dostępny w Internecie, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej danej jednostki.   

Za sprawdzanie danych do tego rejestru będą odpowiadać kierownicy poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych.

W rejestrze umów będą zamieszczane poniższe dane:

 • numer umowy – o ile taki nadano;
 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • okres obowiązywania umowy;
 • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
 • określenie przedmiotu umowy;
 • wartość przedmiotu umowy;
 • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj