Minister Maląg: Sejm zajmie się nowelą Kodeksu pracy za dwa tygodnie, na kolejnym posiedzeniu

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy planujemy za dwa tygodnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Według niej proponowane w projekcie przepisy mogą wejść w życie „około kwietnia”.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzający m.in. dłuższe urlopy rodzicielskie i nowy urlop opiekuńczy, a także szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy i możliwość zwolnienia od pracy „z powodu działania siły wyższej”.

Minister rodziny i polityki społecznej w środę w Polskim Radiu 24 pytana była m.in. od kiedy przepisy zaproponowane w projekcie nowelizacji wejdą w życie.

Odpowiadając, Maląg wskazała, że zmiany w Kodeksie pracy wymagają specjalnej ścieżki legislacyjnej.

„Pierwsze czytanie planujemy na kolejnym posiedzeniu Sejmu, czyli za dwa tygodnie” – wyjaśniła minister. „Na pewno proces w Sejmie będzie dłuższy” – dodała.

Jednocześnie zaznaczyła: „Zależy nam na jak najszybszym wprowadzeniu tych rozwiązań, bo one są korzystne dla pracowników, bo przecież wdrażamy dwie dyrektywy: dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń i dyrektywę rodzicielską” – zapewniła.

Odnosząc się bezpośrednio do pytania, szefowa MRiPS odpowiedziała: „Myślę, że tak naprawdę około miesiąca kwietnia, bo do tego czasu może się ten proces legislacyjny przedłużyć”.

Proponowane w projekcie nowelizacji rozwiązania dotyczą m.in. urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego. Pracownice i pracownicy będą mieli do niego indywidualne prawo. Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego – od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Ponadto – jak czytamy w komunikacie rządu – wprowadzona zostanie, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Wprowadzony zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu – oznacza to, że obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Według projektu pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop będzie możliwy do wykorzystania, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas tego urlopu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Wprowadzona zostanie także możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy „z powodu działania siły wyższej”. Zwolnienie będzie możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

W rządowym komunikacie wskazano, że zgodnie z projektem umożliwione zostanie szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym poprzez pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) oraz pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W projekcie wprowadzono także rozwiązania dotyczące umów o pracę. Pracownik, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy – na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Będzie on musiał otrzymać także pisemną odpowiedź na ten wniosek, wraz z uzasadnieniem.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Skomentuj