Nowe rozporządzenie dot. związków chemicznych

Nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U. poz. 783)

Nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U. poz. 783)

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) rozporządzenie reguluje:

1) szczegółowe dane, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, o których mowa w art. 14 ust. 1 wspomnianej ustawy, przekazywane przez podmioty i przedsiębiorców

2) wzory deklaracji, które powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, objętych postanowieniami Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703

3) tryb i terminy przekazywania informacji dla celów przygotowania deklaracji.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzorce deklaracji:

1) deklaracja identyfikująca podmiot i przedsiębiorcę

2) deklaracja grupy związków chemicznych, z którą podmiot i przedsiębiorca prowadzi działalność,

3) deklaracja związku chemicznego z Wykazu 1,

4) deklaracja produkcji, wytwarzania związku chemicznego z Wykazu 1,

5) deklaracja zużycia, przetwarzania, używania związku chemicznego z Wykazu 1,

6) deklaracja gromadzenia, przechowywania związku chemicznego z Wykazu 1,

7) deklaracja nabywania, zbywania, przekazywania, obrotu z zagranicą związkiem chemicznym z Wykazu 1,

8) deklaracja związku chemicznego z Wykazu 2,

9) deklaracja produkcji, zużycia, przetwarzania lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą, związkiem chemicznym z Wykazu 2,

10) deklaracja produkcji lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą, związku chemicznego z Wykazu 3,

11) deklaracja produkcji określonych organicznych związków chemicznych niewymienionych w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3,

12) deklaracja obiektu do produkcji lub wytwarzania związków chemicznych z Wykazu 1,

13) deklaracja obiektu do produkcji, zużywania lub przetwarzania związków chemicznych z Wykazu 2 lub Wykazu 3,

14) deklaracja zmiany posiadanych chemicznych środków policyjnych;

Podmioty i przedsiębiorcy, których dotyczy powyższe rozporządzenie przekazując informacje zawarte we wzorach deklaracji od 3 do 14 każdorazowo przekazują również informacje zawarte w Deklaracji nr 1 i Deklaracji nr 2. Dodatkowo podmioty i przedsiębiorcy prowadzący działalność z wykorzystaniem związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 każdorazowo przekazują informacje zawarte w Deklaracji nr 3

Jeżeli chodzi o podmioty i przedsiębiorców prowadzących działalność z wykorzystaniem związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1, zobligowani są oni odpowiednio do prowadzonej działalności przekazać informacje o:

1) produkcji, wytwarzaniu związków chemicznych,

2) zużyciu, przetwarzaniu, używaniu związków chemicznych,

3) gromadzeniu, przechowywaniu związków chemicznych,

4) nabywaniu, zbywaniu, przekazywaniu, obrocie z zagranicą związków chemicznych,

W przypadku podmiotów i przedsiębiorców, którzy produkują, wytwarzają związki chemiczne przekazują oni również informacje nt. obiektu do produkcji lub wytwarzania związków chemicznych z Wykazu 1.

Rozporządzenie reguluje również, które deklaracje muszą składać podmioty i przedsiębiorcy produkujący, zużywający, przetwarzający, dokonujący obrotu, w tym obrotu z zagranicą związkami chemicznymi z Wykazu 1, 2 lub 3 powyżej 1/10 progów określonych w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

Skomentuj