Odmowa przyjęcia zmienionych warunków zatrudnienia a prawo do odprawy

Czy pracownikowi, który odrzuci wypowiedzenie warunków pracy i płacy będzie przysługiwała odprawa? 

Pytanie od czytelnika:

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Otrzymałem wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Pracodawca zaproponował mi w nim obniżenie wymiaru etatu z całego na 1/2 i w konsekwencji również o połowę miałoby ulec obniżeniu moje wynagrodzenie za pracę. Podaną przez niego przyczyną jest „reorganizacja zakładu pracy”. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 30 pracowników. Podobne wypowiedzenie otrzymało jeszcze 4 innych pracowników.

Najprawdopodobniej nie przyjmę tych warunków i w rezultacie doprowadzę do rozwiązania umowy o pracę. Zastanawiam się tylko, czy w takiej sytuacji będzie mi przysługiwała odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych. Dowiedziałem się, że aby ją otrzymać podane w wypowiedzeniu przyczyny muszą stanowić wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie. W przypadku zaś odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków stwarzam współprzyczynę i odprawa mi się nie należy. Czy ta jest rzeczywiście?

Zasady zmiany warunków pracy i płacy w trybie wypowiedzenia reguluje art. 42 § 1–3 KP. W myśl tego przepisu, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające) uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W ten sposób pracodawca może zaproponować zmianę warunków umowy o pracę w szczególności wymiaru etatu, stanowiska, czy też wynagrodzenia za pracę. Z momentem przedłożenia pracownikowi nowych warunków zatrudnienia zaczyna biec okres wypowiedzenia obowiązujący danego pracownika. Jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków – uważa się, że wyraził na nie zgodę. Natomiast jeżeli pracownik w tym terminie warunki te odrzuci, wówczas umowa o pracę rozwiązuje się z upływem pełnego okresu wypowiedzenia.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj