PIE: zwiększanie marży jednym głównych działań firm planowanych w 2022 r.

W 2022 r. firmy chcą przede wszystkim zacieśniać relacje z klientami i zwiększać marże – wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na dalszych miejscach wymieniono m.in. inwestycje w rozpoznawalność marki czy wydatki na marketing.

Według PIE w planach firm na 2022 r. na dwóch pierwszych miejscach znalazły się zacieśnianie relacji z klientami (59 proc.) i zwiększanie marży (42 proc.). Na kolejnych pozycjach wymieniane są działania wspierające sprzedaż, obejmujące wprowadzanie do oferty nowych produktów i usług, inwestycje w rozpoznawalność marki oraz wydatki na marketing (plany ponad 30 proc. firm) – wynika z badania opublikowanego w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”.

Jednocześnie w 2022 r. nieznacznie więcej firm niż w 2021 r. zamierza wdrożyć robotyzację, automatyzację i cyfryzację procesów biznesowych oraz działania związane z rozwojem firmy (wydatki na badania i rozwój, działalność na rynkach zagranicznych, projektowanie nowych produktów i usług). Popularność tych działań jest różna w zależności od wielkości i branży reprezentowanej przez firmę.

O zamiarze przyspieszenia cyfryzacji, przede wszystkim w firmach dużych, świadczy wzrost wskazań na automatyzację procesu produkcji/usług (32 proc. wskazań wobec 17 proc. w 2021 r.), zakup oprogramowania i baz danych (27 proc. wobec 21 proc.) oraz wdrożenie robotów przemysłowych/kobotów (20 proc. wobec 9 proc.). Według PIE na intensyfikację działań związanych z rozwojem przedsiębiorstw dużych wskazuje także planowany skokowy wzrost wydatków na badania i rozwój (31 proc. wobec 19 proc. w 2021 r.), projektowanie nowych produktów (23 proc. wobec 12 proc.) oraz zamiar dywersyfikacji działalności przez wejście w nowe segmenty i na nowe rynki (16 proc. wobec 8 proc.).

Firmy duże planują również zwiększyć w 2022 r. inwestycje w kapitał organizacyjny (25 proc. wobec 19 proc. w 2021 r.) i kapitał ludzki (27 proc. wobec 25 proc.), jako konsekwencje przyspieszonej cyfryzacji i automatyzacji procesów.

Plany firm reprezentujących poszczególne branże na 2022 r. różnią się. Na zacieśnienie relacji z klientem wskazuje np. 84 proc. firm z sekcji Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 66 proc. z sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią.

Zwiększenie marży, pozwalające poprawić rentowność przedsiębiorstwa, jest istotne w planach firm z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (57 proc.), Transport i gospodarka magazynowa (51 proc.) oraz z sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią (49 proc.). Z kolei wprowadzanie do oferty nowych produktów i usług, które może pomóc w zwiększeniu konkurencyjności firmy, jest charakterystyczne dla firm z sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (53 proc.), z sekcji Informacja i komunikacja (49 proc.) oraz Przetwórstwo Przemysłowe (48 proc.).

Jak zaznaczyli analitycy PIE, różnice w planach działania na 2022 r. firm odzwierciedlają odmienne drogi poszukiwania sukcesu na rynku.

„Mikrofirmy szukają swoich szans rynkowych w działaniu bazując na lojalności partnerów biznesowych i klientów oraz podejmowaniu działań zmierzających do poprawy rentowności firmy, podobnie jak przedsiębiorstwa różnych branż, które silnie dotknęły obostrzenia dla biznesu” – oceniono.

Z kolei firmy duże i z branż, które nie ucierpiały podczas lockdownów, częściej planują działania zapewniające im rozwój i ekspansję, na co wskazują planowane wyższe wydatki na badania i rozwój, zamiar dywersyfikacji oferty i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych oraz cyfryzacji firmy. 

Skomentuj