UOKiK: u 53 proc. skontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości

U 53 proc. przedsiębiorców spośród 868 skontrolowanych placówek detalicznych, usługowych i gastronomicznych, Inspekcja Handlowa stwierdziła nieprawidłowości dot. m.in. oznaczenia towarów. Były wśród nich 24 placówki sieci Biedronka, 10 sieci Kaufland, po 7 sieci Lidl i Aldi – poinformował UOKiK.

W pierwszym półroczu 2022 roku Inspekcja Handlowa objęła kontrolą 1637 przedsiębiorców, m.in. placówki detaliczne, należące do sieci handlowych, lokale usługowe oraz gastronomiczne. Nieprawidłowości stwierdzono u 868 przedsiębiorców (53 proc.). Inspektorzy skontrolowali ponad 322 tys. produktów, z czego przeszło 43,5 tys. zakwestionowano ze względu na sposób oznaczenia ceny – poinformował UOKiK.

Spośród nieprawidłowo oznaczonych towarów 74,2 proc. nie miało cen jednostkowych, przy 4,7 proc. została ona błędnie wyliczona, 16,7 proc. wyrobów nie miało ceny, a 3,1 proc. było nieprawidłowo oznaczonych. Na parkingach i stacjach benzynowych brakowało cenników dla kierowców pojazdów zbliżających się do parkingu – stwierdziła Inspekcja Handlowa.

Według wyników kontroli, w placówkach usługowych odnotowano m.in. przypadki braku cennika i niewłaściwe, budzące wątpliwości zapisy, takie jak np. brak jednoznacznej ceny za świadczone usługi. W przypadku lokali gastronomicznych brakowało często informacji w cennikach o nominalnej ilości oferowanych potraw i napojów.

W 6,9 proc. skontrolowanych placówkach sprzedaży detalicznej stwierdzono niezgodność ceny z tą zakodowaną na kasie – na niekorzyść konsumenta. Zauważono także nieprawidłowości w 4,9 proc. zbadanych placówek sprzedających produkty „na wagę” przy odliczaniu wagi opakowania, co mogłoby doprowadzić do pobierania wyższej należności.

Na podstawie zgromadzonych danych, wydano 739 decyzji nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców o łącznej kwocie ponad 628,8 tys. zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach oraz 16 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 76,5 tys. zł za kolejne naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach.

W przypadku sieci handlowych – jak wynika z raportu – poddano kontroli: 58 placówek sieci Biedronka, stwierdzając nieprawidłowości w 24 z nich (41,4 proc.); 22 placówki sieci Kaufland, stwierdzając nieprawidłowości w 10 z nich (45,5 proc.); 22 placówki sieci Lidl, stwierdzając nieprawidłowości w 7 z nich (31,8 proc.); 12 placówek sieci Aldi, stwierdzając nieprawidłowości w 7 z nich (58,3 proc.).

Skomentuj