Urlop opiekuńczy

Jedną z konsekwencji wynikających z faktu konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79) jest pojawienie się do tej pory nieznanej w naszym rodzimym prawie instytucji urlopu opiekuńczego.

Przepisy wprowadzające to nowe uprawnienie miały wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r., jednak pracę nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w dalszym ciągu są w toku. 

Cel

Urlop opiekuńczy zostanie uregulowany w nowym art. 1731 KP. Celem tego uprawnienia będzie zapewnienie możliwości sprawowania osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Za członka rodziny, na potrzeby korzystania z omawianego uprawnienia, będzie uznawało się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka pracownika. Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że uzyskanie urlopu opiekuńczego na osobę należącą do tak zdefiniowanej rodziny nie będzie uzależnione od warunku zamieszkiwania w tym samym gospodarstwie domowym. Spełnienie tego warunku będzie natomiast konieczne w przypadku starania się o uzyskanie urlopu opiekuńczego na osobę spoza grona tak rozumianej rodziny (np. rodzeństwo czy dziadków pracownika).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj