Zawód inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy jest pracownikiem służby bhp, który w hierarchii zawodowej na tej płaszczyźnie znajduję się najniżej. Jakie wymagania, a także umiejętności powinna posiadać osoba na tym stanowisku?

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy to osoba, która pełni w zakładzie pracy funkcję kontrolno-doradczą w zakresie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i wytycznych w tej dziedzinie określonych przez pracodawcę. W tym celu monitoruje na bieżąco poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, opracowuje analizy stanu bezpieczeństwa, uwzględniając przy tym nieprawidłowości, zagrożenia oraz okoliczności zaistniałych wypadków i występujących chorób zawodowych. Na podstawie tych danych proponuje pracodawcy działania korygujące oraz zapobiegawcze.

Inspektor bhp prowadzi także instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego BHP. Współpracując ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu planów jego modernizacji w zakresie poprawy rozwiązań technicznoorganizacyjnych oraz podnoszenia poziomu świadomości pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co ważne inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy może wykonywać zadania służby BHP jedynie w zakładzie pracy, w którym jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie może realizować zadań służby BHP będąc poza firmą. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP osobie z zewnątrz zakładu pracy tylko wówczas, gdy jest ona co najmniej specjalistą bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzySkomentuj