Czy dojrzewamy do rynku pracownika 50+ ?

Forum Ekonomiczne w Krynicy (3-5 września) podejmie – tradycyjnie już – najważniejsze problemy gospodarcze, polityczne, związane z polityką międzynarodową, ale także socjalną.

Istotnym problemem, z którym mierzą się społeczeństwa rozwinięte jest starzenie się społeczeństw. Stąd, z jednej strony, uporczywe poszukiwanie przez rządy kolejnych krajów rozwiązań na przeciwdziałanie czy też spowolnienie tej tendencji, a z drugiej – na utrzymanie jak najdłuższej i możliwie najbardziej efektywnej aktywności osób starszych i dostrzeżenie potencjału pracowników z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy to wciąż trudny temat. Agencje pracy zapewniają, że ofert dla pracowników z niepełnosprawnością pojawia się coraz więcej, a jednak wskaźnik aktywności zawodowej niepełnosprawnych pozostaje niski. Wpływ na to mają małe zarobki, pułapka rentowa, bariery architektoniczne oraz oferty, które często są poniżej kwalifikacji poszukujących pracy osób. Często brak wiedzy i świadomości wpływa na to, że osób niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę w procesie rekrutacji.

Jak aktywizować zasoby ludzkie osób w wieku 50+ oraz pracowników niepełnosprawnych przy założeniu wspólnych działań rządu, władz regionalnych i lokalnych oraz pracodawców? Jak minimalizować ryzyka związane z aktywnością zawodową tych grupy oraz wspierać i wykorzystywać ich potencjał? Do rozmowy o tym, podczas krynickiego Forum Ekonomicznego, w ramach panelu „Stary świat coraz starszy. Czy dojrzewamy do rynku pracownika 50+ i pracownika niepełnosprawnego?” zostali zaproszeni Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Gabriella Selmeczi, wiceprzewodnicząca Komisji ds. Polityki Społecznej Zgromadzenia Narodowego z Węgier, Matt Flynn, dyrektor Centrum Badań nad Starszymi Pracownikami, Uniwersytet w Hull w Wielkiej Brytanii i poseł Agnieszka Ścigaj.

Oferty pracy skierowane do osób w wieku 50+ oraz pracowników niepełnosprawnych pojawiają się w ostatnich latach coraz częściej, ale jest ich wciąż za mało. O tym, jakich działań potrzeba dzisiaj, aby poprawić tę sytuację, już niebawem podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

blank

Skomentuj