„Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję”

Dziś 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet. Przyjrzyjmy się zatem jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy.

Europejski Urząd Statystyczny opublikował komunikat dotyczący udziału kobiet wśród osób zasiadających na stanowiskach menadżerskich. W całej Unii Europejskiej kobiety stanowią 35% pracowników wykonujących pracę na stanowiskach menadżerskich.

W Polsce odsetek kobiet zajmujących stanowisko menadżera wynosi 44%, dzięki czemu Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem ilości kobiet obejmujących to stanowisko. Jednocześnie, jak wynika z danych Eurostatu kobiety w Polsce wykonując pracę menadżera zarabiają 27,7% mniej niż mężczyźni. „Kobieta-menadżer zarabia około jednej trzeciej mniej niż jej męski odpowiednik na Węgrzech (33,7%), we Włoszech (33,5%), a także w Czechach (29,7%), oraz około jednej czwartej mniej na Słowacji (28,3%), w Polsce (27,7%), Austrii (26,9%), Niemczech (26,8%), Portugalii (25,9%) Estonii (25,6%) i Wielkiej Brytanii (25,1%)”- czytamy w komunikacie.

We wszystkich państwach członkowskich UE kobiety na stanowiskach menedżerskich zarabiają mniej niż mężczyźni, a średnia różnica płac dla całej Unii wynosi 23,4%. 

Krajem posiadającym największy udział kobiet wśród osób na stanowiskach menadżerskich jest Łotwa, gdzie kobiety stanowią większość (53%) w tej grupie zawodowej. „Na kolejnych miejscach są Bułgaria i Polska (44% w obu przypadkach), Irlandia (43%), Estonia (42%), Litwa, Węgry i Rumunia (41%) oraz Francja i Szwecja (40%)” – czytamy dalej.

Kraje, w których kobiety stanowią najmniejszy odsetek menadżerów to Niemcy, Włochy i Cypr (22%), Belgia i Austria (23%) oraz Luksemburg (24%).

W całej UE niemal 7,3 mln osób pracuje na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 lub więcej osób, w tym 4,7 mln mężczyzn i 2,6 mln kobiet.

Coraz większym powodzeniem wśród stanowisk obejmowanych przez kobiety w Polsce cieszą się służby mundurowe.

W Państwowej Straży Pożarnej służbę pełnią 1183 kobiety. Stanowi to 3,96% wszystkich funkcjonariuszy PSP. 396 funkcjonariuszek PSP sprawuje stanowiska dowódcze i kierownicze. Ponad 84% kobiet ma wykształcenie wyższe w tym 15 doktoranckie.
Kobiety pracują również w korpusie służby cywilnej PSP, jest ich 1496, co stanowi 70% wszystkich pracowników cywilnych.

Najważniejsze stanowiska, które zajmują kobiety w Państwowej Straży Pożarnej to: dyrektor biura, zastępca dyrektora oraz dziekan.

Oprócz Państwowej Straży Pożarnej kobiety pełnią stanowiska także:

  • w Policji – 15 658 kobiet w służbie, 15,6% ogółu,
  • w Straży Granicznej – 3704 kobiet w służbie, 24,9% ogółu,
  • w Biurze Ochrony Rządu – 8, 93% ogółu.

Źródła:

ec.europa.eu/eurostat,

www.kgpsp.gov.pl,

www.msw.gov.pl

Skomentuj