Kontrola u pracodawcy niepłacącego za pracę

Inspektorzy pracy ustalili, że pracodawca nie wypłacił należnych wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy za lipiec dla ok. 1000 pracowników.

Skoncentrowano się na ustaleniu nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń tylko za lipiec, ponieważ nowy właściciel nie był przygotowany do okazania dokumentów płacowych za sierpień. Na dwukrotne żądanie inspektora pracy udzielił jedynie wyjaśnień, iż nie jest w stanie przedłożyć listy płac za sierpień, ponieważ nie otrzymał pełnej  dokumentacji od poprzedniego właściciela firmy, czyli In Post S.A.

Jak poinformował szef PIP, obecnie w spółce trwa kolejna kontrola, której celem jest sprawdzenie m.in. przestrzegania przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń w kolejnych miesiącach oraz realizacji skierowanych dotąd nakazów płacowych.

Do połowy października br. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wystąpiło ok. 300 pracowników ze skargami indywidualnymi lub roszczeniami określonymi w skargach  zbiorowych (obejmujących od 2 do 24 pracowników).

W wyniku przeprowadzonej we wrześniu kontroli inspektorzy pracy wystawili nakaz płacowy zawierający 28 decyzji zobowiązujących pracodawcę do niezwłocznego wypłacenia 979 pracownikom i byłym pracownikom wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych na kwotę blisko 2 mln zł. Skierowali zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyczerpującego znamiona czynów określonych w art. 218 § 1a Kodeksu karnego oraz wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w związku z nieodprowadzeniem przez pracodawcę składek na Fundusz Pracy za czerwiec i lipiec br.

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział: dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin, p.o. zastępcy okręgowego inspektora pracy w Warszawie Grzegorz Chwedoruk oraz rzecznik prasowy głównego inspektora pracy Danuta Rutkowska.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj