Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 25 Lipiec 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus
Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

bhp

ryzyko zawodowe

zmiany prawa

Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

Data publikacji: 30 lipca 2012 r.

Od kilku dni weszła w życie nowela rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne. Pisałem już o niej 12 lipca 2012 r.

Wniosek o zmianę rozporządzenia w sprawie służby BHP

służba bhp

zmiany prawa

Wniosek o zmianę rozporządzenia w sprawie służby BHP

Data publikacji: 28 lipca 2012 r.

Główny Inspektor Pracy wydał sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2011 r.

Warto przeczytać także:
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne

Prezentacje do szkoleń BHP

Prezentacje do szkoleń BHP

Propozycje zmian w rozporządzeniu o szkoleniach w BHP

bhp

szkolenia bhp

zmiany prawa

Propozycje zmian w rozporządzeniu o szkoleniach w BHP

Data publikacji: 28 lipca 2012 r.

27 kwietnia 2012 Rada Ochrony Pracy wydała stanowisko w sprawie edukacji i szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP

bhp

szkolenia bhp

Szkolenia okresowe BHP

Data publikacji: 24 lipca 2012 r.

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nowa stawka odszkodowania rolniczego

wypadki przy pracy

zmiany prawa

Nowa stawka odszkodowania rolniczego

Data publikacji: 15 lipca 2012 r.

Nowa stawka wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

Zmiana rozporządzenia - promieniowanie optyczne

bhp

zmiany prawa

Zmiana rozporządzenia - promieniowanie optyczne

Data publikacji: 12 lipca 2012 r.

Zmiana rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne!