Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus
Praca biurowa szkodzi!

bhp

ryzyko zawodowe

Praca biurowa szkodzi!

Data publikacji: 9 stycznia 2013 r.

Zagrożenia w pracy biurowej były tematem ostatniej informacji Państwowej Inspekcji Pracy.

Zmiana kodeksu pracy! Koniec zgłoszeń do PIS i PIP

kodeks pracy

zmiany prawa

Zmiana kodeksu pracy! Koniec zgłoszeń do PIS i PIP

Data publikacji: 3 stycznia 2013 r.

W Dzienniku Ustaw z 2 stycznia 2013 r. pozycja 2, ukazała się oczekiwana zmiana kodeksu pracy.

Warto przeczytać także:
Prezentacje do szkoleń BHP

Prezentacje do szkoleń BHP

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Definicja BHP

bhp

kompendium wiedzy

Definicja BHP

Data publikacji: 18 grudnia 2012 r.

Co to jest BHP? Jaka jest definicja BHP?

Obiekty budowlane

kompendium wiedzy

Obiekty budowlane

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.

Obiekty budowlane powinny odpowiadać warunkom technicznym.

Urlop ojcowski

kodeks pracy

kompendium wiedzy

Urlop ojcowski

Data publikacji: 12 grudnia 2012 r.

Od dnia 1.01.2012 r. urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten nie może być jednak udzielony zasadniczo dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

Zatrudnianie niepełnosprawnych

kodeks pracy

kompendium wiedzy

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Data publikacji: 10 grudnia 2012 r.

Osobami niepełnosprawnymi wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Związek z pracą

wypadki przy pracy

Związek z pracą

Data publikacji: 5 grudnia 2012 r.

Aby nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią uznać za wypadek przy pracy, musi ono pozostawać w związku przyczynowym z wykonywaną pracą

Badania lekarskie profilaktyczne a czas wolny

kodeks pracy

pytania i odpowiedzi

badania lekarskie

Badania lekarskie profilaktyczne a czas wolny

Data publikacji: 4 grudnia 2012 r.

Pracownik zatrudniony na drugiej zmianie wobec braku innych możliwości przeprowadził badania okresowe w czasie wolnym od pracy. Czy okres tych badań należy zaliczyć do czasu pracy?

Instalacja telekomunikacyjna - nowe warunki techniczne

bhp

zmiany prawa

Instalacja telekomunikacyjna - nowe warunki techniczne

Data publikacji: 26 listopada 2012 r.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzone zostały zmiany wynikające z Dziennika Ustaw

Przeniesienie do innej pracy

kodeks pracy

badania lekarskie

Przeniesienie do innej pracy

Data publikacji: 23 listopada 2012 r.

Obowiązek pracodawcy dotyczący przeniesienia pracownika do innej pracy nienarażającej na działanie czynnika, który wywołał objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej może zaistnieć na każdym etapie choroby.