Warunki pracy w 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport przedstawiający opis warunków pracy w ubiegłym roku. Zarówno dla pracowników, jak i pracodawców warunki pracy są ważnym zagadnieniem. Właściwa identyfikacja czynników szkodliwych, a także wiedza na temat ich wpływu na zdrowie mogą pomóc w podejmowaniu odpowiednich działań profilaktycznych i prowadzenia właściwej polityki w dziedzinie BHP.

Kowalczyk: trzeba budować świadomość zagrożeń w rolnictwie u osób, które nie uległy wypadkom

Trzeba budować świadomość zagrożeń w rolnictwie u osób, które nie uległy wypadkom, bo bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią - powiedział w środę wicepremier Henryk Kowalczyk podczas inauguracji konkursu "Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym".

Obowiązek pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego

Pracodawca powinien wdrażać odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego. Ocena tego ryzyka polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy mogą one zostać wyeliminowane. Tym samym ocena ta nie może być jednorazowa.

WHO: zbyt długa praca powoduje na świecie 745 tys. przedwczesnych zgonów rocznie

Ze zbyt długą pracą można wiązać 745 tys. przedwczesnych zgonów rocznie - wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Powodem śmierci przepracowanych osób są głównie udary mózgu i zawały serca.

Przygnieciony w wagonie

Opisany wypadek przy pracy wydarzył się na terenie jednego z zakładów koksowniczych przy opróżnianiu wagonów z resztek zamarzniętego węgla.

Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium

Poniżej autor prezentuje na konkretnych przykładach zasady postępowania w laboratorium, gdzie mamy do czynienia m.in. z naczyniami szklanymi, rozpuszczalnikami łatwopalnymi, elektrycznością statyczną.

Ocena ryzyka a ewentualność atmosfery wybuchowej

Atmosfera wybuchowa to mieszanina z powietrzem w warunkach atmosfer. substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.