Systemy zarządzania BHP w nowej normie

Systemy zarządzania BHP w nowej normie

Głównym zadaniem systemu zarządzania BHP są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Skuteczny system zarządzania musi opierać się na przepisach prawnych, identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka.

Prawo

Zmiany dla pracodawców w 2020 r.

Zmiany dla pracodawców w 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę, stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych, pracownicze Plany Kapitałowe – to jedne z najważniejszych zmian dla pracoda...

Pracowniku! Oto najważniejsze informacje dla Ciebie!

Pracodawco, dobrze się zastanów, zanim zwolnisz

Więcej firm stawia na elastyczne formy czasu pracy

Mniej pracowników skarży się na naruszanie ich praw

Szkolenia

Szkolenia bhp pod lupą

Szkolenia bhp pod lupą

Ostatnie dane Państwowej Inspekcji Pracy przedstawione na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy wykazują szereg nieprawidłowości związanych ze szkoleniam...

Miliony pracowników narażonych na wypadki

Zdrowie górników: spada liczba chorób zawodowych

Szkolenia bhp osób z niepełnosprawnością intelektualną

Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

Warunki pracy

BHP w zawodzie magazyniera

BHP w zawodzie magazyniera

Magazynier to osoba, która zajmuje się obsługą magazynu handlowego lub przemysłowego. Do głównych obowiązków magazyniera należy m.in. przyjmowanie...

ROP przyjęła stanowisko w sprawie systemu szkoleń bhp

Jak uzyskać uprawnienia energetyczne?

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Przyczyny łamania przepisów i zasad bhp