Prawo

Płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł

Płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł

W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 2600 złotych, a stawka godzinowa wyniesie 17 złotych.

Opinie dotyczące noweli Kodeksu pracy

W najbliższym czasie ważne zmiany w prawie pracy

Umowy o pracę w aktualnym stanie prawnym

Zatrudnienie równoległe a wymiar urlopu wypoczynkowego

Szkolenia

Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

28 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i ...

Organizacja szkolenia w zakresie bhp

Szkolenie bhp dla cudzoziemca – w jakim języku?

Będą nowe zaświadczenia po ukończeniu szkolenia BHP

Szkolenia dla pracowników adm.- biurowych są potrzebne

Warunki pracy

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Pracodawcy mogą świadomie bądź nieświadomie dopuścić się wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Mogą one dotyczyć stricte prawa pracy, jak i przep...

Przyczyny łamania przepisów i zasad bhp

Nowe przepisy dotyczące bhp w energetyce

Dobre warunki pracy kreują nowoczesną gospodarkę

Posiłki i napoje - nowelizacja rozporządzenia