Prawo

Prace nad ostateczną wersją przepisów ws. pracy zdalnej

Partnerzy społeczni nie porozumieli się ws. wszystkich problematycznych kwestii zw. z uregulowaniem pracy zdalnej, przede wszystkim definicji pracy zdanej i zwrotu kosztów ponoszonych przez pracownika…

Zmiany w urlopach – 2 miesiące urlopu dla ojców!

Rok pracy zdalnej: zmęczeni pracownicy, pracodawcy z nowymi wyzwaniami

Prawo.pl: polskie firmy dopominają się w UE o swoje prawa

Prawo.pl: praca zdalna z zagranicy bez wiedzy pracodawcy

Szkolenia

Organizacja szkolenia w zakresie bhp

Przeprowadzenie szkoleń bhp należy do obowiązków prawodawcy. Jednak, aby takie szkolenia przynosiły pożądany efekt muszą zostać odpowiednio zorganizowane.

Czy pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia bhp?

Szkolenie dla pracownika w dzień wolny od pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)