Prawo

Od 1 stycznia związki zawodowe dla wszystkich

Od 1 stycznia związki zawodowe dla wszystkich

Wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnieni, a nawet wolontariusze i stażyści – od 1 stycznia 2019 r. będą mogli wstąpić do związku ...

Od 1 stycznia związki zawodowe dla wszystkich

W 2019 roku tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu

Bezwarunkowy charakter odpowiedzialności pracodawcy

Dokumentacja pracownicza - zmiany od 1 stycznia 2019 r

Warunki pracy

Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

W warsztacie, tak jak w każdym innym zakładzie pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgodnych z przepisam...

Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w prawie pracy?

Urządzenia zatrzymania awaryjnego

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

Nowe przepisy dotyczące urządzeń transportu bliskiego