Monotypia jako czynnik uciążliwy w pracy

Monotypia jako czynnik uciążliwy w pracy

Monotypia, podobnie jak monotonia zaliczana jest do czynników uciążliwych w pracy. Można ją zaliczyć zarówno do zagrożeń związanych z czynnikami psychofizycznymi jak i czynnikami psychicznymi.

Prawo

Co dalej z Kodeksem pracy?

Co dalej z Kodeksem pracy?

W następnej kadencji Sejmu chcielibyśmy przygotować nowy Kodeks pracy uwzględniający m.in. nowe formy zatrudnienia – powiedział PAP wiceszef MRPiPS Stanisła...

Wzrost płacy minimalnej - co na to pracodawcy?

Płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł

Opinie dotyczące noweli Kodeksu pracy

W najbliższym czasie ważne zmiany w prawie pracy

Szkolenia

Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

28 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i ...

Organizacja szkolenia w zakresie bhp

Szkolenie bhp dla cudzoziemca – w jakim języku?

Będą nowe zaświadczenia po ukończeniu szkolenia BHP

Szkolenia dla pracowników adm.- biurowych są potrzebne

Warunki pracy

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Pracodawcy mogą świadomie bądź nieświadomie dopuścić się wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Mogą one dotyczyć stricte prawa pracy, jak i przep...

Przyczyny łamania przepisów i zasad bhp

Nowe przepisy dotyczące bhp w energetyce

Dobre warunki pracy kreują nowoczesną gospodarkę

Posiłki i napoje - nowelizacja rozporządzenia