Prawo

Więcej firm stawia na elastyczne formy czasu pracy

Więcej firm stawia na elastyczne formy czasu pracy

Z domu, w wybrane dni tygodnia lub o różnych godzinach - coraz więcej firm stawia na elastyczne formy czasu pracy.

Mniej pracowników skarży się na naruszanie ich praw

Co dalej z Kodeksem pracy?

Wzrost płacy minimalnej - co na to pracodawcy?

Płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł

Szkolenia

Szkolenia bhp osób z niepełnosprawnością intelektualną

Szkolenia bhp osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nauczanie dorosłych to ważny aspekt współczesnej metodyki, zwłaszcza jeśli dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

Organizacja szkolenia w zakresie bhp

Szkolenie bhp dla cudzoziemca – w jakim języku?

Będą nowe zaświadczenia po ukończeniu szkolenia BHP

Warunki pracy

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Pracodawcy mogą świadomie bądź nieświadomie dopuścić się wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Mogą one dotyczyć stricte prawa pracy, jak i przep...

Przyczyny łamania przepisów i zasad bhp

Nowe przepisy dotyczące bhp w energetyce

Dobre warunki pracy kreują nowoczesną gospodarkę

Posiłki i napoje - nowelizacja rozporządzenia