Praca na wysokości - rusztowania i ruchome podesty

Praca na wysokości - rusztowania i ruchome podesty

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezepicznych. Wynika to z zagrożeń na jakie narażony jest pracownik znjadujący się na wysokości.

Obowiązki pracodawcy w okresie jesienno-zimowym

Obowiązki pracodawcy w okresie jesienno-zimowym

Pracowniku za 11 listopada przysługuje Ci dzień wolny!

Pracowniku za 11 listopada przysługuje Ci dzie...

Podróż służbowa

Podróż służbowa

Dozór obiektów

Dozór obiektów

Ewakuacja w zakładzie pracy

Ewakuacja w zakładzie pracy

Prawo

Obowiązki pracodawcy w okresie jesienno-zimowym

Obowiązki pracodawcy w okresie jesienno-zimowym

Zbliżająca się zima oraz niskie temperatury zobowiązują pracodawcę do przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Czego możemy wym...

Pracowniku za 11 listopada przysługuje Ci dzień wolny!

Czy po raz ostatni wracamy do czasu zimowego?

Podróż służbowa

Dozór obiektów

Szkolenia

Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

W artykule przedstawiamy wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników administracyjno-biurowych...

E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Podstawowe informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP

Warunki pracy

ROP zaopiniowała projekt budżetu PIP na 2018 r.

ROP zaopiniowała projekt budżetu PIP na 2018 r.

347 mln 606 tys. zł - tyle ma wnosić budżet Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r.; instytucja planuje m.in. zwiększenie zatrudnienia. We wtorek, pr...

Szczegółowe dane GUS o wypadkach przy pracy w 2016 r.

ITD: autobusy szkolne w złym stanie technicznym

Nielegalne zatrudnienie w co trzeciej firmie

Azbestu w Polsce pozbędziemy się za ponad 100 lat