Narzędzia:

Poprzedni
Następny

Ostatnio dodane

Pracownik

Wynagrodzenie za częściowo przepracowany dzień objęty zwolnieniem lekarskim

BHP

19 września – Dzień pracownika służby BHP

Czynniki zagrożenia

Ocena ryzyka na stanowiskach pracy w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych

Pracodawca

Pracowniku, zbliża się czas na wykorzystanie zaległego urlopu!

Czynniki zagrożenia

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obróbki drewna wraz z listą kontrolną

Najczęściej czytany

Najnowsze

Aktualne wydarzenia

Zostaliśmy najlepszym poradnikiem technicznym

W konkursie TECHNICUS organizowanym cyklicznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, prace oceniane są w dwóch kategoriach – za najlepszą publikację techniczną i najlepszy poradnik. W tym roku nasze Wydawnictwo Tarbonus Sp. z.o.o, które jest także wydawcą Asystent BHP Portal, zdobyło nagrodę w drugiej kategorii, a zatem najlepszym poradnikiem technicznym została nasza publikacja – „Poradnik Służby BHP”.

Szkolenia

Możliwość uchylenia obowiązku odbycia szkolenia BHP

Przepis art. 2373 kodeksu pracy (dalej: KP) ustanawia zakaz dopuszczania pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 1). Jednocześnie przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (§ 2). W wyjątkowych sytuacjach określonych w przepisach, pracownik może zostać zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia w dziedzinie BHP.

Wypadki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)