Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Przedstawiciel kierownictwa oraz pracownik dozoru upoważniony do zatwierdzenia poleceń i harmonogramów prac gazoniebezpiecznych muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją sieci gazowej.

Prawo

W 2019 roku tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu

W 2019 roku tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu.

Od 1 stycznia związki zawodowe dla wszystkich

W 2019 roku tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu

Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w prawie pracy?

Bezwarunkowy charakter odpowiedzialności pracodawcy

Warunki pracy

Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

W warsztacie, tak jak w każdym innym zakładzie pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgodnych z przepisam...

Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w prawie pracy?

Urządzenia zatrzymania awaryjnego

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

Nowe przepisy dotyczące urządzeń transportu bliskiego