Prawo

Nowy Kodeks Pracy: kilka rodzajów umów na etat

Nowy Kodeks Pracy: kilka rodzajów umów na etat

Kilka rodzajów umów o pracę - m.in. takie zmiany w przepisach zaproponowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Resort rodziny i pracy zastrzega, że propozyc...

Jak będziemy zarabiać? Dyskusja o nowym kodeksie pracy

Eksperci: kodeks pracy przestarzały

Wypadki i choroby w szczególnych okolicznościach

MEN o urlopach dla poratowania zdrowia

Szkolenia

Zmiany w szkoleniach okresowych BHP

Zmiany w szkoleniach okresowych BHP

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ponad 50 zmian, które mają uprościć prawo podatkowe i gospodarcze. Projekt przewiduje także zmiany w Kod...

Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Warunki pracy

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych

Zagrożenia jakie spowodowane mogą być chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem piktogramów lub znaków ostrzegawczych umieszczanych na etykieta...

Maszyny zespolone

Pracownicy tymczasowi oraz agencyjni

Raport o stanie bezpieczeństwa w polskim górnictwie

Kierowca samochodu służbowego a okulary ochronne