Narzędzia:

Ostatnio dodane

Pracodawca

Wpływ usprawiedliwionej nieobecności na czasookres wykonywania pracy na innym stanowisku

Zmiany prawa

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Kodeks pracy

Walka z luką płacową

Kodeks pracy

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?

Ocena ryzyka - pozostałe czynniki

Bezpieczeństwo na kolei

Najczęściej czytany

Najnowsze

Aktualne wydarzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)